• Едукација
  • Законска регулатива
  • Корисничка поддршка
  • ЕСЈН
Новости

Мобилна апликација и нов дизајн на Eлектронскиот систем за јавни набавки

Бирото за jавни набавки ги известува корисниците на Електронскиот систем за јавни набавки (ЕСЈН) и пошироката јавност за новиот дизајн на главната страна од апликацијата која е прилагодена  за приказ на десктоп, таблет и мобилни уреди. Целта на новиот дизајн е на прегледен начин да се презентираат информациите и да се оптимизира ЕСЈН за мобилни [...]