• Едукација
  • Законска регулатива
  • Корисничка поддршка
  • ЕСЈН
Новости

Измени и дополнувања на Законот за јавните набавки

Почитувани, Ве известуваме дека Собранието на Република Македонија ги донесе Измените и дополнувањата на Законот за јавните набавки, кои се објавени во Службен весник на Република Македонија бр.78/2015. Овој закон влегува во сила на петнаесеттиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“. Во наредниот период, Бирото за јавни набавки ќе изготви [...]